Krynica Zdrój - Spotkanie Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa...

20.05.2013

fot.MGR Krynica2013

W Krynicy Zdroju spotkali się członkowie Międzynarodowej Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. Dziedzictwa Kulturowego i Wiedzy Ludowej.

Spotkanie odbyło się w dniach 14-16 maja 2013r. Jego głównym celem była kontynuacja prac nad proponowanym tekstem nowej umowy międzynarodowej, mającej sprzyjać wdrażaniu Konwencji Karpackiej – tematycznego Protokołu, dotyczącego zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Karpat.

Spotkanie Grupy Roboczej w Krynicy było współorganizowane przez Tymczasowy Sekretariat Konwencji Karpackiej w Wiedniu (UNEP Vienna – ISCC), Stowarzyszenie „Ekopsychologia" oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w ramach projektu „Karpaty Łączą".

Pierwsza robocza wersja dokumentu została opracowana w 2012 r. przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, następnie poddana regionalnym konsultacjom w ramach działającej w polskiej części Karpat grupy roboczej, a w kwietniu 2013 r. przekazana rządom wszystkich krajów karpackich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z fotografiami z tego spotkania 

Program spotkania dostępny jest na międzynarodowej stronie Konwencji Karpackiej