Jak korzystać z mapy

Informacje o wszystkich funkcjach Mapy Miłośników dostępne są także do pobrania w postaci krótkiej INSTRUKCJI.

Aby w pełni korzystać z wszystkich udostępnionych funkcji na mapie miłośnika, należy w pierwszej kolejności zapoznać się ze wszystkimi elementami tej aplikacji. 

Podstawowe elementy Mapy to:

      1. Panel główny

panel-glowny

Panel główny umożliwia:

  • wybór modułu przeglądania obiektów na mapie, Mapa oraz Lista;
  • wgląd do konta użytkownika w zakładce Mój profil (po zalogowaniu);
  • wyszukiwanie obiektów po wpisanej frazie;
  • pobranie wybranych obiektów z Listy obiektów na mapie w fomacie KML lub GPX;
  • wyznaczenie trasy między wybranymi punktami na mapie wraz ze wskazaniem obiektów (perełek oraz imprez regionalnych) znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie w trasy;
  • wybór języka.

   

    2. Panel Zawartość mapy


W tym panelu wyświetlane są wszystkie dostępne warstwy, które mogą zostać wyświetlone na mapie. Informacje możliwe do wyświetlenia zostały podzielone na 4 kategorie:

zawartosc-mapy

zawartosc-mapy-podzial

Perełki karpackie – ciekawe obiekty przyrodnicze i kulturowe oraz miejsca związane z historią i tradycjami regionu;

Imprezy regionalne – wydarzenia kulturalne, które są warte odwiedzenia;

Szlaki – szlaki turystyczne (piesze, konne, rowerowe) i kulturowe w Karpatach;

Warstwy tematyczne – dodatkowe informacje przestrzenne, z którymi warto się zapoznać, takie jak obszary chronione, regiony fizyczno-geograficzne itp.

 

     3. Panel Lista obiektów na mapie/ Lista obiektów 
lista

W tym panelu wyświetlana jest lista z obiektami widocznymi na mapie.

 

    4. Panel Informacja szczegółowa


Po kliknięciu na wybraną perełkę lub imprezę regionalną w panelu Informacja szczegółowa pojawią się dodatkowe informacje o danym obiekcie lub wydarzeniu, takie jak nazwa, lokalizacja, opis, czy też galeria zdjęć.

informacja-szczegolowa2

 

 

    Moduły przeglądania obiektów na mapie

 
Na mapie miłośnika umożliwione zostało przeglądanie perełek karpackich oraz imprez regionalnych w dwóch modułach - Mapa oraz Lista.

Moduł Mapa umożliwia przeglądanie perełek i imprez regionalnych na mapie, natomiast panel z Listą obiektów na mapie automatycznie dostosowuje się (przeładowuje) i wyświetlane są na niej jedynie obiekty widoczne w oknie mapy.

 

mapa-obiekty-na-mapie

 

Moduł Lista umożliwia wyświetlenie na liście wszystkich perełek karpackich i imprez regionalnych zapisanych w bazie. Na mapie widoczne są jedynie obiekty, które znajdują się na Liście obiektów (liczbę wyświetlanych perełek na liście można definiować określając liczbę wyników na stronie w panelu Lista obiektów).

Lista-lista-obiektow