O katalogu metadanych

Katalogi metadanych przypominają katalogi książek, jakie można znaleźć w bibliotece.

Dzięki nim odnalezienie konkretnego zbioru danych przestrzennych jest znacznie prostsze.

Metadane to inaczej mówiąc dane o danych. Zawierają one niezbędne informacje, pozwalające zidentyfikować zbiór i określić, czy będzie on przydatny w dalszej pracy. Metadane tworzone są również dla usług geoinformacyjnych.

Metadane opisują zbiór lub usługę danych przestrzennych, odpowiadając na pytania:

metadane

Korzystanie z metadanych z jednej strony porządkuje informacje o posiadanych zbiorach, a z drugiej strony pozwala na wyszukanie danych przestrzennych zgodnych z naszymi potrzebami. Dzięki nim możliwe jest łatwe wyszukanie danych, poznanie ich zakresu informacyjnego i zawartości, poznanie warunków ich wykorzystania w naszej pracy – wszystko to są stanowi pakiet niezbędnych informacji do podjęcia decyzji czy określony zbiór będzie przydatny i w jaki sposób można go pozyskać.


W ramach Informatorium Karpackiego uruchomiony został katalog metadanych, który umożliwia bezpośrednie wyszukanie i uzyskanie podstawowych informacji na temat zbiorów danych i usług geoinformacyjnych, a także serii zbiorów danych dotyczących regionu karpackiego, według zróżnicowanych kryteriów. Wyszukiwarka umożliwia także wyszukanie informacji na temat projektów, publikacji i instytucji działających na rzecz Karpat.