Karpacka Rada Naukowa

Karpacka Rada Naukowa utworzona została w ramach projektu "Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej" i rozpoczęła działalność w 2015r.
Rada wspierana jest przez Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" - Koalicję na Rzecz Wdrażania Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, którym bliska jest problematyka karpacka.


Cele Karpackiej Rady Naukowej
Karpacka Rada Naukowa kierując się zapisami Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat przyjmuje następujące cele:

  • inicjowanie współpracy osób prowadzących badania naukowe w Karpatach dla rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych oraz udział w realizacji różnorodnych projektów partnerskich;
  • określanie priorytetowej tematyki badawczej dotyczącej Karpat w różnych dziedzinach nauki;
  • działanie na rzecz włączania tematyki karpackiej w programy badawcze, finansowane na szczeblu krajowym i europejskim;
  • stworzenie platformy wymiany informacji o realizowanych projektach i aktualnych publikacjach dotyczących tematyki karpackiej;
  • współpraca z samorządami, administracją obszarów chronionych, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami w zakresie poszukiwania tematów badawczych, pozyskiwania danych oraz rozpowszechniania i wdrażania wyników badań;
  • wsparcie doradcze dla samorządów lokalnych i innych podmiotów w różnych obszarach działań;
  • zgłaszanie uwag do aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i planistycznych tworzonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
  • opiniowanie, przy współpracy z innymi instytucjami, realizacji kluczowych inwestycji w zakresie ich zgodności z projektami i prawodawstwem;
  • inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych związanych z problematyką karpacką;
  • współpraca z innymi inicjatywami naukowymi, w tym zwłaszcza inicjatywami prowadzącymi analogiczną działalność na terenach górskich.

 

Rada jest inicjatywą otwartą! 

Wszystkie osoby prowadzące badania naukowe lub reprezentujące instytucje, w których prowadzone są badania serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy również do zarejestrowania się w bazie danych Naukowcy dla Karpat. W ramach prac Karpackiej Rady Naukowej tworzymy bazę osób prowadzących badania naukowe w Karpatach oraz prowadzących działania na rzecz regionu karpackiego.

Więcej informacji na temat bazy danych Naukowcy dla Karpat znajduje się TUTAJ.


Adres do korespondencji: 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.