Skład Karpackiej Rady Naukowej

 

Justyna Czastka-Klapyta mod

dr Justyna Cząstka-Kłapyta

etnologia, antropologia kultury, etnomuzykologia

 

Agata Cwik mod

dr Agata Ćwik

geografia fizyczna, przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Agrobiologii i Ochrony Środowiska


dkaim fotoSmall

dr Dominik Kaim

geografia, zmiany użytkowania ziemi, system informacji geograficznej (GIS)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej


Pawel Cwiakala

dr inż. Paweł Ćwiąkała

geodezja i kartografia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Hanna Hrehorowicz

dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber

architektura i urbanistyka, planowanie przestrzenne

Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Miast i Regionów


P Kacorzyk mod

dr inż. Piotr Kacorzyk

agronomia, łąkarstwo

Uniwersytet Rolniczy, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Łąkarstwa


Piotr Klapyta mod

dr Piotr Kłapyta

geografia fizyczna, paleogeografia, geomorfologia, geologia czwartorzędu

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej


Kocoj Ewa mod

dr hab. Ewa Kocój

etnologia, antropologia kultury

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Kultury


JKozak mod

dr hab., prof. UJ Jacek Kozak

geografia fizyczna, system informacji geograficznej (GIS)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej


Marek Kroczek mod

mgr inż. Marek Kroczek

ochrona środowiska

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddział w Starym Sączu


monikaKRNSmall

mgr Monika Rusztecka

zarządzanie środowiskiem, ochrona przyrody planowanie przestrzenne, systemy informacji geograficznej (GIS) 

Centrum Informacji o Środowisku
UNEP/GRID-Warszawa


Andrzej Siwek mod

dr Andrzej Siwek

ochrona dóbr kultury, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego


Michal sobala mod

dr Michał Sobala

geografia, kształtowanie krajobrazu, optymalizacja użytkowania ziemi

 

Krzysztof Szpara mod

dr Krzysztof Szpara

geografia społeczno-ekonomiczna, turystyka

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Medyczny, Katedra Geografii


dr inż. arch Jadwiga Środulska-Wielgus architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu

Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu

 


Pawel Wolanski

dr inż. Paweł Wolański

fitosocjologia, łąkarstwo

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Agroekologii


Bernadetta Zawilinska

dr Bernadetta Zawilińska

geografia społeczno-ekonomiczna, turystyka, gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej



Maria Ziaja

dr Maria Ziaja

botanika, fitosocjologia

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk Przyrodniczych