Spotkanie Karpackiej Rady Naukowej 13-14 maja 2016r.

KRN maj2016 1Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

W dniach 13-14 maja 2016 r. po raz kolejny zebrała się Karpacka Rada Naukowa, tym razem w malowniczo położonym centrum należącym do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej.

Pierwszego dnia dyskusja koncentrowała się wokół pomysłu zrealizowania interdyscyplinarnego projektu dotyczącego karpackiej przestrzeni. Omówiono liczne aspekty przedsięwzięcia - jego cel, konieczne do przeprowadzenia badania naukowe i analizy, również w kontekście potencjału rozwoju regionu oraz potrzeb i aspiracji miejscowych społeczności.

W sobotę zebranie rozpoczęło się spacerem krajoznawczym po wzniesieniach Pogórza Dynowskiego. Członkowie Rady mieli okazję podziwiać piękne karpackie krajobrazy, co z nawiązką wynagrodziło im deszczowa pogodę.

 KRN maj2016 2    KRN maj2016 3Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 Po spacerze zajęto się funkcjonalnością modułu eksperta na Informatorium Karpackiego w kontekście potrzeb grona naukowców oraz możliwości pozystkania za jego pomocą odpowiednich informacji przez jednostki samorządowe. W pierwszej kolejności omówiono kwestie związane z funkcjonowaniem zakładki Źródła Wiedzy o Karpatach oraz wyszukiwarki projektów, publikacji i instytucji działających na rzecz Karpat. Zdając sobie sprawę z przydatności tego narzędzia Rada starła się znaleźć jak najlepsze rozwiązania sprzyjające zwiększeniu dostępności informacji o Karpatach.

Przedyskutowano także sposób działania katalogu metadanych w części poświęconej danym o Karpatach, który umożliwia bezpośrednie wyszukanie i uzyskanie podstawowych informacji na temat zbiorów danych i usług geoinformacyjnych, a także serii zbiorów danych dotyczących regionu karpackiego, według zróżnicowanych kryteriów. Zastanawiono się w jaki sposób dostosować to narzędzie aby było szeroko wykorzystywane przez naukowców oraz samorządowców.