Aktualności

05-10-2016

FORECOM - możemy korzystać z danych o rozmieszczeniu lasów w Karpatach

Produkty informacyjne projektu FORECOM są już dostępne dla zainteresowanych osób i instytucji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody. Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej zapotrzebowania na dane będące wynikami tego projektu.

21-04-2016

Karpacka Rada Naukowa - spotkanie 13-14 maja

W dniach 13-14 maja, w Kielnarowej odbędzie się kolejne spotkanie Karpackiej Rady Naukowej.

03-07-2015

Konsultacje Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki ...

  

Rozpoczynamy konsultacje STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI MAGICZNEJ KRAINY ŁEMKÓW I POGÓRZAN

20-01-2015

Magiczna Kraina

Materiały dla uczestników spotkania konsultacyjnego dotyczącego Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan (Karpacka Troja, 29.01.2015)

20-10-2014

I Spotkanie Grupy Roboczej ds. różnorodności biologicznej i krajobrazowej

 Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 W dniach 21-22 października 2014 roku w Kluszkowcach odbywa się pierwsze spotkanie Krajowej Grupy Roboczej ds. różnorondości biologicznej i krajobrazowej.

02-10-2014

II Spotkanie Krajowej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego

Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

II spotkanie Krajowej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego w Karpatach odbędzie się tym razem Sanoku w dniach 6-7.10.2014

10-07-2014

I Spotkanie Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego – Niepołomice

Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

W dniach 3-4 lipca 2014 roku w Niepołomicach miało miejsce pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. planowania przestrzennego, która została powołana w ramach projektu pt. „Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”.

10-07-2014

Trwa konkurs Krajobraz dobry i zły

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym Krajobraz dobry i zły

12-02-2014

Posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej (KKSKK).


W czwartek 30 stycznia 2014 r. w Ministerstwie Środowiska miało miejsce szóste posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej (KKSKK).

30-06-2013

Spotkanie dot. Krajowego Planu Działań w Krakowie

Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

W dniu 13 czerwca 2013 r. w Krakowie miało miejsce spotkanie zorganizowane przez Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska.