Działanie 3.1.3. Ocena stanu zachowania i ochrony krajobrazów

Działanie 3.1.3. Ocena stanu zachowania i ochrony krajobrazów

Realizacja tego działania polega na przeprowadzeniu analizy dostępnych danych na potrzeby oceny stanu zachowania krajobrazów określonych w Działaniu 3.1.1., obejmującej również, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony, rozpoznanie dotychczasowych zmian tych krajobrazów oraz możliwych przyczyn tych zmian, prognozę przyszłych zmian, ocenę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony oraz podejmowanych wcześniej działań na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania tych krajobrazów.

Uwagi:

  • realizacja Działania 3.1.3. wymaga uprzedniej realizacji Działania 3.1.1. oraz Działania 3.1.2.