Dziedzictwo kulturowe w Konwencji Karpackiej

Szczegółowe informacje nt. Dziedzictwa kulturowego w Konwencji Karpackiej znajdują się w artykule Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Karpat dla zrównoważonego rozwoju regionu.

Aby zapoznać się z tematem ochrony dziedzictwa kulturowego w Karpatach zachęcamy również do obejrzenia sondy nt. lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego Karpat okiem mieszkańców tego regionu.