Karpaty łączą miłośników regionu

Poniższa strona dedykowana jest wszystkim osobom zamiłowanym w Karpatach, które chcą dowiedzieć się więcej o walorach przyrodniczych i kulturowych tego obszaru, a także o Konwencji Karpackiej.

Podstawowe informacje nt. Konwencji Karpackiej

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka) zakłada działania na rzecz poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

Strony Konwencji Karpackiej (Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry) zobowiązały się do współpracy na rzecz:

 • ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat oraz ich użytkowania w sposób zrównoważony,
 • koordynowania planowania przestrzennego,
 • zapewnienia zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i dorzeczami rzek,
 • promowania zrównoważonej gospodarki rolnej i leśnej,
 • rozwoju zrównoważonego transportu i infrastruktury,
 • rozwoju zrównoważonej turystyki,
 • promowania bezpiecznych dla środowiska technologii przemysłowych i produkcji energii,
 • zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej,
 • oceny i monitorowania stanu środowiska,
 • podnoszenia świadomości i edukacji społeczeństwa na temat Karpat.

Polska ratyfikowała Konwencję Karpacką w 2006 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 96, poz. 634). Podpisała również wszystkie dotychczas uzgodnione protokoły tematyczne: o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej, o zrównoważonej gospodarce leśnej oraz o zrównoważonej turystyce w Karpatach.

W module eksperckim można znaleźć więcej informacji o Konwencji Karpackiej

ulotkaKK       Ulotka o Konwencji Karpackiej (pdf)

 

Ponadto w  module można znaleźć informacje o:

 • ciekawych obiektach przyrodniczych i kulturowych w Karpatach;
 • tradycjach i legendach związanych z tym regionem;
 • odbywających się w Karpatach imprezach regionalnych;
 • wędrowaniu po Karpatach;
 • ścieżkach przyrodniczych, szlakach rowerowych oraz szlakach kulturowych, które warto przebyć;
 • tradycyjnym wypasie owiec.

Odwiedzając zakładkę Mapa Miłośników możecie odbyć także wirtualną wycieczkę po Karpatach, zapoznać się z ich walorami przyrodniczymi i kulturowymi, a także dodać na mapie obiekty, które warto odwiedzić, a których brakuje jeszcze na naszej mapie.

mapa-milosnikow