Bioróżnorodność w Karpatach

Roślinność Karpat


 

Jedną z cech charakterystycznych dla wszystkich niemalże obszarów górskich jest ich odrębność florystyczna w stosunku do otaczających je terenów.

Duże ssaki KarpatKarpaty zdają się być na mapie Europy prawdziwym refugium dla wielu niegdyś powszechnych gatunków zwierząt, które przegrały w konkurencji z postępującym osadnictwem.

O różnorodności biologicznejTermin różnorodność biologiczna (ang. biological diversity), stworzony przez Thomasa Lovejoya w 1980 r., w powszechnym użyciu stosowany jest od około połowy lat 80.