Jamne (gm. Ochotnica Dolna)

Najbliższa miejscowość:
Ochotnica Górna
Współrzędne GPS:
49°32'29.62" N 20°13'27.71" E
Baca: Jarosław Buczek
W samym sercu Gorców, we wsi, która już na początku XV wieku rządziła się prawem wołoskim, tradycja pasterska ma się doskonale dzięki niestrudzonej pracy Jarka i Gosi Buczków. I nawet gdyby nie było tu zamkniętej w słoiczkach przepysznej gorczańskiej bryndzy, czosnku niedźwiedziego, góralskiej fety i korbaczy, warto tu przyjechać tylko po to, żeby spotkać tę niezwykłą parę. Takiej energii, bezpośredniości i otwartości nie spotkacie nigdzie indziej.

Owce pasą się w Ochotnicy w dolinie potoku Jamne, gdzie malowniczy krajobraz tworzy głębokie, wąskie doliny i duże różnice w wysokości. Szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe reprezentowane są przez rozległe polany reglowe, jak polana na prawym zboczu górnej części doliny potoku Jamne czy polana na grzbiecie między dolinami potoku Jaszcze oraz potoku Forędówki. Może są w Karpatach rozleglejsze hale, większe stada czy okazalsze bacówki, ale to u Jarka i Gosi znajdziecie to, co w górach najlepsze. Bacę i bacową warto zapytać o wyjątkowy i nigdzie indziej niespotykany gorczański długo dojrzewający ser – brusek ochotnicki.

KorbaczeŻentycaOscypekBundzObszar cenny przyrodniczo
Lokalizacja
Informacje o hali
Powierzchnia: 119,5 ha
Obszar objęty wypasem: 119,5 ha
Liczba owiec na hali: 500
Wyposażenie hali
Bacówek: 1
Koszorów: 3
Żłobów: 12
Na hali bacują psy: Baca, Dolina, Bobik