Caryńskie (gm. Lutowiska)

Najbliższa miejscowość:
Nasiczne, Dwernik
Współrzędne GPS:
49°09'22.97"N 22°38'1.79"E
Baca: Jacek Skórka

Caryńskie to urocza dolina w Bieszczadzkim Parku Narodowym. W bieszczadzkich lasach występuje wiele rzadkich gatunków zwierząt. Wśród nich zagrożone wyginięciem niedźwiedzie, wilki i rysie. Wzdłuż potoku Caryńskiego natrafić można na liczne ślady po dawnej wsi - cerkwisko, fundamenty budynków, zarastające studnie i zdziczałe sady. Dzisiaj, dla zachowania unikatowych wartości przyrodniczych, w Caryńskiem przywracany jest wypas zwierząt: koni, krów karpackich i owiec.

Bacówka stoi niedaleko szlaku, można więc do niej wstąpić w drodze do kultowego schroniska Koliba. 

Obszar cenny przyrodniczo
Lokalizacja
Informacje o hali
Powierzchnia: 163,9 ha
Obszar objęty wypasem: 163,9 ha
Liczba owiec na hali: 70, a także 5 szt. bydła węgierskiego stepowego i 23 konie
Wyposażenie hali
Bacówek: 1
Koszorów: 4
Żłobów: 8
Na hali bacują psy: Czarek, Dolina