Jaszcze (gm. Ochotnica Dolna)

Najbliższa miejscowość:
Ochotnica Górna
Współrzędne GPS:
49°31'32.33"N  20°12'17.78"E
Baca: Józef Królczyk

Na polanie prowadzony jest tradycyjny wypas owiec w celu zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Na hali występują cenne gatunki roślinności tj. mieczyk dachówkowaty, gółka długoostrogowa i storczyca kulista. Powierzchnie hali to przypuszczalnie dawne użytkowane rolniczo łąki kośne lub pola uprawne. Baca wypasający owce na hali nie produkuje serów, ale prowadzony na hali wypas stanowi przykład czynnej ochrony przyrody.

Obszar cenny przyrodniczo
Lokalizacja
Informacje o hali
Powierzchnia: 25,1 ha
Wyposażenie hali