Tożsamość Karpacka

Stowarzyszenie Ekopsychologia ma przyjemność zaprosić młodzieżowe grupy nieformalne, działające w Karpatach do uczestnictwa w innowacyjnym i atrakcyjnym konkursie Tożsamość Karpacka.

Konkurs jest częścią projektu pt. Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej współfinansowanego w latach 2012 - 2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem jest upowszechnienie informacji o zapisach Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (dalej Konwencja Karpacka) oraz wyróżnienie młodzieżowych grup nieformalnych, które w sposób kreatywny zaprezentują osobiste poczucie karpackiej tożsamości, związane z zasobami przyrodniczymi i kulturowymi swojego miejsca zamieszkania.

Nagrody dla uczestników konkursu:

I miejsce: nagroda główna w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości 1500 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);

II miejsce: nagroda w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości 1000 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);

III miejsce: nagroda w postaci sprzętu dla każdego członka grupy nieformalnej o wartości 500 zł brutto na osobę (rodzaj sprzętu zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej);

10 grup nieformalnych, które zakwalifikują się do II etapu Konkursu otrzymają, nagrody rzeczowe o wartości 100 zł / osobę (rodzaj nagrody zostanie uzgodniony z opiekunem grupy nieformalnej)

Wszystkie grupy, biorące udział w Konkursie otrzymają Certyfikaty Tożsamość Karpacka oraz drobne nagrody rzeczowe;

Instrukcja wypełniania formularza Perełek Karpackich na Informatorium Karpackim.