Karpaty łączą społeczności lokalne

W tej części Informatorium Karpackiego pragniemy ukazać możliwości i szanse dla zrównoważonego rozwoju obszaru Karpat w zakresie działań samorządów i aktywności lokalnych społeczności.

Najważniejsze tematy dotyczące Karpat jakimi chcemy się zajmować w tej części Informatorium to między innymi:

Zapraszamy na podstrony ww. tematów!