Priorytety Rozwoju Turystyki

Zrównoważony rozwój turystyki na obszarze Beskidu Niskiego i Pogórzy będzie się opierał na realizacji celów strategicznych zaliczonych do pięciu obszarów priorytetowych:

I. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

II. DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE

III. ORGANIZACJA RUCHU TURYSTYCZNEGO

IV. KOMUNIKACJA Z RYNKIEM TURYSTYCZNYM

V. PARTNERSTWA TURYSTYCZNE